Recursos útils

law.jpg

Àmbit jurídic

good_edited.jpg

Llengua de signes catalana

economy.jpg

Àmbit econòmic

español.jpg

Espanyol

catalunya.jpg

Català

Dictionary.jpeg

Anglès

Prescripció i descripció lèxica, diccionaris, recursos lingüístics de normativa i dubtes, corpus i revistes filològiques

Normativa i gramàtica, descripció i prescripció lèxica, corpus, recursos terminològics i neològics, diccionaris i recopilació d'articles de la secció filològica

Diccionaris monolingües i bilingües, recursos de gramàtica i ortografia, corpus i tesaurus, textos paral·lels i eines TAO

Legislació dret de societats, llibres d'estil, eines advocacia, corpus de referència per a traduir, textos jurídics i diccionaris

Gramàtica i lèxic, diccionaris terminològics, articles científics i congressos, blocs sobre la comunitat sorda, discursos signats, textos paral·lels, entitats i organismes

Legislació i normativa, recursos lèxics sobre comptabilitat, diccionaris de negocis i d'empresa, textos paral·lels i recursos terminològics