Col·laboracions recents

e3985a_31b74ca2eed74e48ade4018b1626f183_
IEC-520x208.jpg

Projecte | Corpus de la llengua de signes catalana

Institut d'Estudis Catalans | 2019-actualitat

Intèrpret per a la revisió vertical i horitzontal

El projecte es va iniciar el 2012 i consisteix a elaborar un corpus de la llengua de signes catalana, a més de materials lingüístics en LSC. Serà la primera base de dades de la LSC. El corpus té com a objectiu documentar l'estat de la LSC amb enregistraments de signants d'edats i sexe diferents. Aquest corpus serà l'eina de consulta i estudi per a lingüistes, professionals de la llengua i usuaris.

creda.PNG

Projecte | Creació de materials didàctics en LSC

Universitat Pompeu Fabra i CREDA | 2019-2020

subtituladora

El projecte consisteix en la creació de materials educatius en LSC de diferents àmbits. Aquests materials són gravacions de vídeo de ciències socials, naturals, entre d'altres temàtiques, amb preguntes i qüestions educatives.

e3985a_725a6a8be9d644e68ccde235582ea9ec_

Projecte | Sign-Hub

2019-2020

Investigadora i subtituladora

Sign-Hub és un projecte finançat per la Comissió Europea en el marc de el programa per a la Recerca i la Innovació Horizon 2020 amb una durada de 4 anys. L'objectiu d'el projecte és oferir una resposta a el problema social i científic derivat de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa.

S'està creant una plataforma amb diversos recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural de el patrimoni de les comunitats sordes i signants. He participat en la redacció de dos capítols sobre la LSC i en la subtitulació de l'documental "We were there, we are here" sobre el context de la comunitat sorda a la Guerra Civil, Postguerra i Segona Guerra Mundial.

Publicacions

Primera autora o autora principal

 

Villaécija, A. (2020) Compounding. Dins J. Quer i G. Barberà (ed.). A Grammar of Catalan Sign Language (LSC). Disponible a sign-hub.eu/compounding

Villaécija, A. (2020) Non-native lexicon. Dins J. Quer i G. Barberà (ed.). A Grammar of Catalan Sign Language (LSC). Disponible a sign-hub.eu/non-native lexicon

Villaécija, A. (2019) Word formation in specialized domains: Towards a term typology in Catalan Sign Language (Treball de Final de Màster). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.


Villaécija, A. (2018) La comunitat sorda i la llengua de signes: Proposta de diccionari terminològic (Treball de Final de Grau). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Coautora

Observatori de Neologia (2021). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2020). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. (Papers de l'IULA. Sèrie informes, 74). DL: B 6281-2021.

Observatori de Neologia (2021). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2019). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. (Papers de l'IULA. Sèrie informes, 72). DL: B 6281-2021.

Observatori de Neologia (2019). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2018). Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.
 

Observatori de Neologia (2019). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2018). Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.